SHP Hatay İl Başkanı Köse: CHP de MHP de tarih önünde hesap verecek

Haber Tarihi : 19.08.2009 17:34:18 SHP Hatay İl Başkanı Mustafa Köse, Türkiye'de iktidarın Kürt meselesi ile ilgili barışçıl bir yol arayışına girmesinin çok önemli olduğunu kaydetti.
A +   A -

 

Antakya Gazeteciler Cemiyeti ' nde dü ; zenlediği basın toplantısıyla , hü ; kü ; metin attığı cesur adımları SHP olarak desteklediklerini ifade eden Kö ; se , CHP ' nin son dö ; nem tutumunu ise sert bir şekilde eleştirdi .

Gerek MHP ' nin gerekse de CHP ' nin ulusalcı davranışlarının , dü ; nya gerç ; ekleriyle ö ; rtü ; şmediğini savunan Kö ; se , ' İki partinin de bu anlamdaki tutumuna katılmıyorum ' dedi . Ortaya konan bu tutumu , gerilim oluşturan ve sü ; reci aksatacak tutumlar olarak gö ; rdü ; klerini ifade eden Kö ; se , ' Bu iki partinin , tarih karşısında mutlaka hesap vereceğini dü ; şü ; nü ; yorum ' diye konuştu .

CHP ' nin sol bir parti olarak bilindiğini hatırlatan Kö ; se , ' Bugü ; nkü ; solun kriterleri , sosyalist enternasyonal kriterleridir . İşte bu noktada CHP ' nin bu kriterlerle ö ; rtü ; şmediğini dü ; şü ; nebiliriz . CHP ' nin emeği ve barışı koruyan , kardeşliği koruyan bir tutumdan ziyade devleti kutsayan bir tutum takınması , sol ile bağdaşan bir tutum değildir ' dedi .

Ü ; lkenin en ö ; nemli sorunlarından Kü ; rt meselesinin ç ; ö ; zü ; mü ; noktasında en nihayet ciddi bir adım atıldığına dikkati ç ; eken Kö ; se , provokasyonların durdurulması , her tü ; rlü ; şiddetin gü ; ndelik hayatın dışına ç ; ıkartılması gerektiğini vurguladı . Kö ; se , hü ; kü ; metin Kü ; rt sorununu barışç ; ı bir yö ; ntemle ç ; ö ; zmeyi hedeflemesinin , geniş kamuoyu tarafından olumlu bulunduğunu ifade etti .

' Her yerde ve başta kendi ç ; evremizde yaşanmakta olan bu barışç ; ı sü ; rece kayıtsız kalmamalıyız ' diyen Kö ; se , insanlık tarihinde barışç ; ıl girişimlerin hep kutsal sayıldığını belirterek , SHP olarak , artık anaların ağlamaması , ç ; ocukların ö ; lmemesi ve hep birlikte yarına gü ; venle bakabilmek iç ; in herkesi duyarlı olmaya ç ; ağırdı .

( CİHAN )