Mustafa Öztürk: 'Demokratik açılım şart'

Haber Tarihi : 24.08.2009 12:35:06 AK Parti Hatay Milletvekili Mustafa Öztürk, binlerce gencecik fidanların, delikanlıların kaybedildiği, kanın ve gözyaşının dinmediği, insan kaynaklarının heba edildiği ülkede huzur ve çatışmazlık ortamı isteniyorsa demokratik açılım şart olduğunu söyledi.
A +   A -

 

Konuya ilişkin aç ; ıklama yapan AK Parti Hatay Milletvekili Ö ; ztü ; rk , son 25 yılda 230 milyar dolar mali kaynağın terö ; rde harcandığını anımsatarak , insanların ; eğitim , sağlık ve ç ; evre kalitesi ile gelir seviyesi yü ; ksek , gü ; venli ve ö ; zgü ; r ü ; lkelerde yaşamak istediğini dile getirdi . Kaynakların terö ; re değil demokratikleşmeye , kalkınmaya , sağlığa , eğitime ve ç ; evreye ayrılması gerektiğini kaydeden Ö ; ztü ; rk , demokratik aç ; ılım ç ; alışmalarının odağında insan hakları olduğunu dile getirdi .

Terö ; r sorununun ç ; ö ; zü ; lmediği ; demokrasinin kurumsallaşmadığı ü ; lkelerde , mali kaynaklarının ç ; oğu eğitim , hastane , okul , yol ve kö ; prü ; yapımı yerine terö ; re harcandığını anlatan Ö ; ztü ; rk şö ; yle konuştu : ' Bö ; yle ü ; lkelerde insanlar fikirlerini ö ; zgü ; rce ve gü ; venli olarak ifade etmekten ç ; ekinirler . Demokrasi , hukuk ve refah seviyesi yeterince gelişmez . Bireysel hak ve ö ; zgü ; rlü ; kler kısıtlıdır . Toplumun kü ; ltü ; rü ; , geleneği ve dili ö ; nemsenmez . Hedef , tek tip insan yetiştirmektir . İnsanlar , inanç ; larını dilediği gibi yaşayamazlar . İnsanların hesap sorma ve sorgulama hakkı kısıtlıdır . İnsanlar , geleceğe gü ; ven iç ; inde bakmazlar . Kamuya ait mali kaynakların nerede ve nasıl harcandığının hesabı yeterince sorgulanmaz . Mali kaynakların ö ; nemli kısmı , kalkınma yerine terö ; re harcanır . Ç ; atışmalar , kavgalar ve gerilimler istihdam oluşturulmasını engeller . Mali kaynakların ö ; nemli kısmı terö ; re harcandığı iç ; in eğitimde , gelişmiş ü ; lkelerin kalitesini yakalamak mü ; mkü ; n olmaz . Eğitim sistemi , analitik dü ; şü ; nce yerine ezbere dayanan tek tip insan yetiştirme esasına dayanmaktadır . İnsan sağlığı ö ; nemli olmadığı iç ; in gıda gü ; venliği ç ; okta ö ; nemli değildir . İnsanlar sağlıklı ve gü ; venli bö ; lgede yaşamadıkları sü ; rece ü ; lkede ç ; ok ciddi gö ; ç ; ve fukaralaşma , ç ; arpık yapılaşma ve gecekondulaşma sorunu yaşanır . Ç ; evreye yeterli mali kaynak ayrılmadığından dolayı şehirlerin havası kirli , arıtılmayan evsel ve endü ; striyel atık sular , iç ; me suyu kaynaklarını tehdit eder ve vahşi olarak depolanan ç ; ö ; pler yeraltı ve yer ü ; stü ; su kaynaklarını kirletir . Son 25 yılda 230 milyar dolar mali kaynağın terö ; rde harcandığı ü ; lkede , huzur ve ç ; atışmazlık ortamı isteniyorsa demokratik aç ; ılım şarttır '