Hatay Devlet Hastanesi'nde 6 Ayda 27 Hastaya Kalp Pili Takıldı

Haber Tarihi : 24.07.2018 12:52:43 Hatay Devlet Hastanesi’nde 24 Ocak 2018 tarihinde hizmet vermeye başlayan Koroner Anjiyografi Ünitesi’nde bugüne kadar bin 500 hastaya, tanı-teşhis ve tedavi hizmet verildi. Bu hastalardan 27’sine kalp pili uygulaması yapıldı.
A +   A -

Hatay Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Kemal Günal, Kardiyoloji Ünitesinde, koroner anjiografik görüntüleme, acil ve elektif perkutan koroner girişim ve stentleme, geçici ve kalıcı kalp pillerin takılması, elektro fizyolojik çalışma (EPS), periferik anjiyografi ve stentleme işlemleri, transtorasik ekokardiyografi, transozefagial ekokardiyografi, kontrast ekokardiyografi, stres ekokardiyografi, treadmill efor testi gibi işlemleri gerçekleştirildiğini ifade etti.

Kardiyoloji Ünitesinde 9 kardiyoloji uzmanı, 6 kalp damar cerrahi uzmanı hekim kadrosu ile hizmet verildiğini aktaran Günal, ”Ünitede ayrıca 6 hemşire 2 radyoloji teknisyeni 4 destek personeli görev yapmaktadır. Ünitenin normal çalışma saatleri 08.00-16.00 saatleri arasında olmakla beraber hasta işlemleri tamamlana kadar sağlık ekibimiz mesai saati gözetmeksizin görev yapmaya devam etmektedir” dedi

Anjiyografi Ünitesinde kardiyoloji uzmanlığı dalında Uzm.Dr. Barış Kavvasoğlu, Uzm.Dr. Yeliz Sökmen, Uzm.Dr. Sefa Nuri Aldemir, Uzm.Dr. Selahattin Danahaliloğlu, Uzm.Dr. Güven Gül, Uzm.Dr. Şule Büyükkaya, Uzm.Dr. Ali Kılınç, Uzm.Dr. Sayın Çağlar, Uzm.Dr. Habbaş Fırıncıoğulları ile Kalp Damar Cerrahisi uzmanlığı dalında; Opr.Dr. Mehmet Aslan, Opr.Dr. Mahmut Kış, Opr.Dr. Mustafa Mavi, Opr.Dr. İlker Dal, Opr.Dr. Ferruh Elbir, Opr.Dr. Hakan Göçer’in görev yaptığı belirtildi.